საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 115 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI03/21-084 23.03.2021 სახალხო დამცველის აპარატი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 05.04.2021 7
FOI03/21-083 23.03.2021 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 02.04.2021 6
FOI03/21-082 23.03.2021 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 06.04.2021 8
FOI03/21-081 23.03.2021 პროკურატურა ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 20.04.2021 17
FOI03/21-079 23.03.2021 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 9
FOI03/21-078 23.03.2021 საჯარო სამსახურის ბიურო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 02.04.2021 6
FOI03/21-077 23.03.2021 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 01.04.2021 5
FOI03/21-012 23.03.2021 პროკურატურა სისხლის სამართლის საქმეთა საერთო რაოდენობა 1 07.04.2021 11
FOI03/21-004 17.03.2021 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამარტივებული შესყიდვების შესახებ 2 01.04.2021 10
FOI02/21-014 11.02.2021 სახალხო დამცველის აპარატი საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 26.02.2021 10
FOI02/21-012 11.02.2021 ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 24.02.2021 8
FOI02/21-007 11.02.2021 საქართველოს ეროვნული ბანკი საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 25.02.2021 9
FOI02/21-006 02.02.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ 7 11.02.2021 8
FOI02/21-005 02.02.2021 პროკურატურა პროკურატურის საგამოძიებო სამსახურის რესურსის შესახებ 1 15.02.2021 9
FOI02/21-001 02.02.2021 კომუნიკაციების კომისია “მაუწყებლობის შესახებ’’ კანონის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები 2 11.02.2021 7
პირველი 1 2 3 4 5 6 ბოლო შემდეგი