საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-065 20.10.2021 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 17.11.2021 12
FOI10/21-064 20.10.2021 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 05.11.2021 4
FOI10/21-063 20.10.2021 მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 30.11.2021 20
FOI10/21-062 20.10.2021 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-061 20.10.2021 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-060 20.10.2021 სახელმწიფო ხაზინა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.12.2021 31
FOI10/21-059 20.10.2021 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-058 20.10.2021 შემოსავლების სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 03.12.2021 23
FOI10/21-057 20.10.2021 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 17.11.2021 12
FOI10/21-056 20.10.2021 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-055 20.10.2021 სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 26.11.2021 18
FOI10/21-054 20.10.2021 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 19.11.2021 14
FOI10/21-053 20.10.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9
FOI10/21-052 20.10.2021 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-050 20.10.2021 სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-049 20.10.2021 ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-048 20.10.2021 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-047 20.10.2021 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-046 20.10.2021 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 302 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/21-045 20.10.2021 ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9