საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-087 20.10.2021 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-086 20.10.2021 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-084 20.10.2021 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-082 20.10.2021 შემოქმედებითი საქართველო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 29.11.2021 16
FOI10/21-081 20.10.2021 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9
FOI10/21-080 20.10.2021 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 26.11.2021 18
FOI10/21-079 20.10.2021 შსს მომსახურების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 29.11.2021 19
FOI10/21-078 20.10.2021 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 22.11.2021 12
FOI10/21-077 20.10.2021 დაცვის პოლიცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 02.12.2021 22
FOI10/21-076 20.10.2021 სასაზღვრო პოლიცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 11
FOI10/21-075 20.10.2021 შსს აკადემია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 15 29.11.2021 13
FOI10/21-074 20.10.2021 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-073 20.10.2021 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 27
FOI10/21-072 20.10.2021 ნოტარიუსთა პალატა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-071 20.10.2021 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-070 20.10.2021 საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-069 20.10.2021 აღსრულების ეროვნული ბიურო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 313 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/21-068 20.10.2021 იუსტიციის სახლი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-067 20.10.2021 საკანონმდებლო მაცნე სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
FOI10/21-066 20.10.2021 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28