საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 83 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI02/21-003 02.02.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტ(ებ)ის შესახებ 2 - გადაცილება 405 დღე პასუხის გარეშე
FOI02/21-002 02.02.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო Stop Covid აპლიკაციის შესახებ 2 16.02.2021 10
FOI01/21-001 12.01.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო გელათის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით 1 02.02.2021 11
პირველი 1 2 3 4 5 ბოლო შემდეგი