საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 65 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI08/20-002 17.08.2020 პროკურატურა მოსამართლეების მიერ ჩადენილი დანაშაულები 3 25.08.2020 5
FOI06/20-009 26.06.2020 ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადმინისტრაციული ხარჯები 6 06.07.2020 6
FOI05/20-003 28.05.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 2 15.06.2020 9
FOI01/20-013 31.01.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვალების განულება 1 18.02.2020 11
FOI01/20-004 15.01.2020 პროკურატურა სამოქმედო გეგმა 10 - გადაცილება 440 დღე პასუხის გარეშე
პირველი 1 2 3 4 ბოლო შემდეგი