საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 111 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-019 07.10.2020 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 20 22.10.2020 7
FOI10/20-018 07.10.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 20 - გადაცილება 256 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-017 07.10.2020 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 20 26.10.2020 10
FOI10/20-016 07.10.2020 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 20 26.10.2020 10
FOI10/20-015 07.10.2020 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 20 11.11.2020 22
FOI10/20-014 07.10.2020 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 20 27.10.2020 11
FOI10/20-013 07.10.2020 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 20 - გადაცილება 251 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-012 07.10.2020 სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-011 07.10.2020 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 20 21.10.2020 7
FOI10/20-010 07.10.2020 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 20 28.10.2020 12
FOI10/20-009 07.10.2020 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 20 27.10.2020 11
FOI10/20-008 07.10.2020 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 20 02.11.2020 15
FOI10/20-007 07.10.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 20 22.10.2020 8
FOI10/20-006 07.10.2020 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 20 27.10.2020 11
FOI10/20-005 07.10.2020 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 20 27.10.2020 11
FOI10/20-004 07.10.2020 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 20 30.10.2020 10
FOI10/20-003 07.10.2020 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 20 20.10.2020 6
FOI10/20-002 07.10.2020 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 20 28.10.2020 12
FOI10/20-001 07.10.2020 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 20 27.10.2020 11
FOI09/20-188 25.09.2020 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური კერძო დაზღვევის პოლისები 4 30.09.2020 2