საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 783 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI01/21-008 20.01.2021 საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტის „ტელესკოლა“ შესახებ 3 08.02.2021 11
FOI01/21-006 20.01.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით 5 05.02.2021 10
FOI01/21-001 12.01.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო გელათის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით 1 02.02.2021 11
პირველი 1 35 36 37 38 39 40 ბოლო შემდეგი