საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI02/21-004 02.02.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტ(ებ)ის შესახებ 1 22.02.2021 14
FOI02/21-003 02.02.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტ(ებ)ის შესახებ 2 - გადაცილება 567 დღე პასუხის გარეშე
FOI02/21-002 02.02.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო Stop Covid აპლიკაციის შესახებ 2 16.02.2021 10
FOI02/21-001 02.02.2021 კომუნიკაციების კომისია “მაუწყებლობის შესახებ’’ კანონის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები 2 11.02.2021 7
FOI01/21-008 20.01.2021 საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტის „ტელესკოლა“ შესახებ 3 08.02.2021 11
FOI01/21-006 20.01.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით 5 05.02.2021 10
FOI01/21-001 12.01.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო გელათის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით 1 02.02.2021 11
პირველი 1 35 36 37 38 39 40 ბოლო შემდეგი