საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-068 09.11.2021 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.11.2021 6
FOI11/21-067 09.11.2021 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 7
FOI11/21-066 09.11.2021 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 8
FOI09/21-130 22.09.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 21 12.10.2021 10
FOI09/21-129 22.09.2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-128 22.09.2021 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 15.10.2021 15
FOI09/21-127 22.09.2021 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 07.10.2021 10
FOI09/21-126 22.09.2021 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 04.10.2021 7
FOI09/21-125 22.09.2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 07.10.2021 10
FOI09/21-124 22.09.2021 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 07.12.2021 50
FOI09/21-123 22.09.2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 05.10.2021 8
FOI09/21-122 22.09.2021 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 12.10.2021 13
FOI09/21-121 22.09.2021 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 21.10.2021 19
FOI09/21-120 22.09.2021 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 05.10.2021 8
FOI09/21-119 22.09.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 30.09.2021 5
FOI09/21-118 22.09.2021 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 07.10.2021 9
FOI09/21-117 22.09.2021 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 06.10.2021 9
FOI09/21-116 22.09.2021 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 04.10.2021 7
FOI09/21-115 22.09.2021 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 29.09.2021 4
FOI09/21-114 22.09.2021 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 11