საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-005 09.11.2021 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 268 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-004 09.11.2021 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 16.11.2021 2
FOI11/21-003 09.11.2021 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 8
FOI11/21-002 09.11.2021 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 7
FOI09/21-065 16.09.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 08.10.2021 14
FOI09/21-064 16.09.2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 22.10.2021 23
FOI09/21-063 16.09.2021 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 03.11.2021 29
FOI09/21-062 16.09.2021 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 30.09.2021 8 პასუხის გარეშე
FOI09/21-061 16.09.2021 გორის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 20.10.2021 21
FOI09/21-060 16.09.2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 04.10.2021 10
FOI09/21-059 16.09.2021 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 13.10.2021 16
FOI09/21-058 16.09.2021 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 04.10.2021 10
FOI09/21-057 16.09.2021 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 01.10.2021 8
FOI09/21-056 16.09.2021 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-055 16.09.2021 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 11.10.2021 15
FOI09/21-054 16.09.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 07.10.2021 13
FOI09/21-053 16.09.2021 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 08.10.2021 14
FOI09/21-052 16.09.2021 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-051 16.09.2021 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 11.05.2022 165
FOI09/21-050 16.09.2021 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 01.10.2021 8