საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-205 15.11.2021 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.01.2022 10
FOI11/21-203 15.11.2021 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-202 15.11.2021 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.03.2022 80
FOI11/21-201 15.11.2021 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-200 15.11.2021 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 285 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-199 15.11.2021 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 17.12.2021 7
FOI11/21-198 15.11.2021 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 8
FOI11/21-197 15.11.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 2
FOI11/21-196 15.11.2021 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-195 15.11.2021 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 0
FOI11/21-194 15.11.2021 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 28.12.2021 10
FOI11/21-193 15.11.2021 განათლების საერთაშორისო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 3
FOI11/21-192 15.11.2021 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-191 15.11.2021 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 284 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-001 03.11.2021 წიაღის ეროვნული სააგენტო იურიდიული პირების შესახებ 1 12.11.2021 6
FOI10/21-153 26.10.2021 შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელთა შესახებ 2 03.11.2021 6
FOI10/21-144 26.10.2021 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-091 20.10.2021 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 8
FOI10/21-089 20.10.2021 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-088 20.10.2021 ციფრული მმართველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 298 დღე პასუხის გარეშე