საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 65 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-074 07.10.2020 პროკურატურა 20 24.12.2020 52
FOI10/20-072 07.10.2020 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 20 22.10.2020 9
FOI10/20-071 07.10.2020 საჯარო სამსახურის ბიურო 20 21.10.2020 8
FOI10/20-070 07.10.2020 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 20 16.10.2020 5
FOI09/20-183 25.09.2020 პროკურატურა მიმდინარე საქმეების სტატისტიკა 1 20.10.2020 15
FOI09/20-179 25.09.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 3 19.10.2020 14
FOI09/20-173 25.09.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 13.10.2020 10
FOI09/20-172 25.09.2020 პროკურატურა ხელოვნური ინტელექტი 7 22.10.2020 11
FOI09/20-142 25.09.2020 კომუნიკაციების კომისია ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI09/20-141 25.09.2020 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ხელოვნური ინტელექტი 7 07.10.2020 6
FOI09/20-140 25.09.2020 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI09/20-139 25.09.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ხელოვნური ინტელექტი 7 13.10.2020 10
FOI09/20-138 25.09.2020 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 07.10.2020 6
FOI09/20-137 25.09.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 07.10.2020 6
FOI09/20-136 25.09.2020 ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხელოვნური ინტელექტი 7 03.10.2020 3
FOI09/20-135 25.09.2020 კონკურენციის სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 02.10.2020 3
FOI09/20-134 25.09.2020 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 09.10.2020 8
FOI09/20-133 25.09.2020 საჯარო სამსახურის ბიურო ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI08/20-004 23.08.2020 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია შრომის ანაზღაურება 3 02.09.2020 6
FOI08/20-003 23.08.2020 კომუნიკაციების კომისია შრომის ანაზღაურება 3 02.09.2020 6