საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 111 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-040 07.10.2020 სოციალური მომსახურების სააგენტო 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-039 07.10.2020 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-038 07.10.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 20 27.10.2020 11
FOI10/20-037 07.10.2020 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 20 04.11.2020 17
FOI10/20-035 07.10.2020 სურსათის ეროვნული სააგენტო 20 03.11.2020 16
FOI10/20-034 07.10.2020 ღვინის ეროვნული სააგენტო 20 16.11.2020 25
FOI10/20-033 07.10.2020 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 20 27.10.2020 11
FOI10/20-032 07.10.2020 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 20 05.11.2020 18
FOI10/20-031 07.10.2020 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 20 22.12.2020 39
FOI10/20-030 07.10.2020 ეროვნული სატყეო სააგენტო 20 11.11.2020 22
FOI10/20-029 07.10.2020 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 20 09.11.2020 20
FOI10/20-028 07.10.2020 გარემოს ეროვნული სააგენტო 20 06.11.2020 19
FOI10/20-027 07.10.2020 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 20 21.10.2020 7
FOI10/20-026 07.10.2020 წიაღის ეროვნული სააგენტო 20 29.04.2021 139
FOI10/20-025 07.10.2020 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 20 02.11.2020 13
FOI10/20-024 07.10.2020 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 20 22.10.2020 8
FOI10/20-023 07.10.2020 აწარმოე საქართველოში 20 23.03.2021 112
FOI10/20-022 07.10.2020 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 20 27.10.2020 11
FOI10/20-021 07.10.2020 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 20 26.10.2020 9
FOI10/20-020 07.10.2020 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 20 22.10.2020 8