საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 115 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-135 25.10.2021 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-134 25.10.2021 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-133 25.10.2021 კონკურენციის სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-131 25.10.2021 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-130 25.10.2021 იურიდიული დახმარების სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-129 25.10.2021 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-128 25.10.2021 საქართველოს ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-127 25.10.2021 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-126 25.10.2021 ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-125 25.10.2021 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9
FOI10/21-124 25.10.2021 კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-123 25.10.2021 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 13.01.2021 0
FOI10/21-121 25.10.2021 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-120 25.10.2021 სახალხო დამცველის აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 17.11.2021 11
FOI10/21-119 25.10.2021 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 04.11.2021 3
FOI10/21-118 25.10.2021 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-117 25.10.2021 პროკურატურა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 29.12.2021 41
FOI10/21-115 25.10.2021 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9
FOI10/21-114 25.10.2021 საჯარო სამსახურის ბიურო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-113 25.10.2021 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 25.11.2021 3