საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-246 15.11.2021 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-245 15.11.2021 საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-244 15.11.2021 აღსრულების ეროვნული ბიურო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-243 15.11.2021 იუსტიციის სახლი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 14
FOI11/21-242 15.11.2021 საკანონმდებლო მაცნე სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-241 15.11.2021 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 14
FOI11/21-240 15.11.2021 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-239 15.11.2021 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-238 15.11.2021 მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 28.12.2021 27
FOI11/21-237 15.11.2021 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 3
FOI11/21-236 15.11.2021 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-235 15.11.2021 სახელმწიფო ხაზინა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 287 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-234 15.11.2021 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-233 15.11.2021 შემოსავლების სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 09.12.2021 14
FOI11/21-232 15.11.2021 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-231 15.11.2021 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-230 15.11.2021 სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-229 15.11.2021 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 9
FOI11/21-228 15.11.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-227 15.11.2021 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 06.12.2021 11