საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 65 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-094 07.10.2020 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 17 05.11.2020 19
FOI10/20-093 07.10.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 20 23.10.2020 9
FOI10/20-092 07.10.2020 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 20 23.10.2020 9
FOI10/20-091 07.10.2020 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 20 30.10.2020 15
FOI10/20-090 07.10.2020 კონკურენციის სააგენტო 20 27.10.2020 11
FOI10/20-089 07.10.2020 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 20 02.11.2020 15
FOI10/20-088 07.10.2020 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 20 23.10.2020 9
FOI10/20-087 07.10.2020 იურიდიული დახმარების სამსახური 20 22.10.2020 8
FOI10/20-086 07.10.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 20 26.10.2020 10
FOI10/20-085 07.10.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი 20 02.11.2020 15
FOI10/20-084 07.10.2020 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 20 26.10.2020 10
FOI10/20-083 07.10.2020 ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 15 22.10.2020 8
FOI10/20-082 07.10.2020 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 20 21.10.2020 7
FOI10/20-081 07.10.2020 კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 17 28.10.2020 12
FOI10/20-080 07.10.2020 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი 20 27.10.2020 11
FOI10/20-079 07.10.2020 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 20 19.10.2020 5
FOI10/20-078 07.10.2020 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 17 23.10.2020 9
FOI10/20-077 07.10.2020 სახალხო დამცველის აპარატი 20 22.10.2020 8
FOI10/20-076 07.10.2020 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 20 13.10.2020 3
FOI10/20-075 07.10.2020 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 20 26.10.2020 10