საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI08/20-004 23.08.2020 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია შრომის ანაზღაურება 3 02.09.2020 6
FOI08/20-003 23.08.2020 კომუნიკაციების კომისია შრომის ანაზღაურება 3 02.09.2020 6
FOI08/20-002 17.08.2020 პროკურატურა მოსამართლეების მიერ ჩადენილი დანაშაულები 3 25.08.2020 5
FOI08/20-001 07.08.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეფერალური მომსახურების შესახებ 3 13.08.2020 4
FOI07/20-010 30.07.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია PAR სამოქმედო გეგმა 12 14.08.2020 10
FOI07/20-009 28.07.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო განაჩენის ასლი 2 03.08.2020 2
FOI07/20-008 28.07.2020 უზენაესი სასამართლო განაჩენის ასლი 1 31.07.2020 2
FOI07/20-007 28.07.2020 თბილისის სააპელაციო სასამართლო განაჩენის ასლი 1 07.08.2020 7
FOI07/20-006 13.07.2020 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო სტატისტიკური მონაცემები 1 - გადაცილება 693 დღე პასუხის გარეშე
FOI07/20-003 08.07.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მრჩევლები 2 16.07.2020 6
FOI07/20-002 08.07.2020 საქართველოს პარლამენტი საწვავის განკარგვა 2 15.07.2020 5
FOI07/20-001 07.07.2020 საკონსტიტუციო სასამართლო სხდომის ოქმი 1 27.07.2020 12
FOI06/20-010 29.06.2020 საქართველოს პარლამენტი საწვავის განკარგვა 2 07.07.2020 6
FOI06/20-009 26.06.2020 ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადმინისტრაციული ხარჯები 6 06.07.2020 6
FOI06/20-008 26.06.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მრჩევლები 2 03.07.2020 5
FOI06/20-007 15.06.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი covid 19 სტატისტიკა 3 07.07.2020 16
FOI05/20-003 28.05.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 2 15.06.2020 9
FOI05/20-002 28.05.2020 ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 5 10.12.2020 130
FOI05/20-001 21.05.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ღია მონაცემების სტრატეგია 11 07.06.2020 9
FOI03/20-003 12.03.2020 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო რეპრესირებულთა შესახებ 1 10.12.2020 188