საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 115 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-172 15.11.2021 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-171 15.11.2021 კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-170 15.11.2021 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 28.12.2021 4
FOI11/21-169 15.11.2021 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 2
FOI11/21-168 15.11.2021 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-167 15.11.2021 სახალხო დამცველის აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-166 15.11.2021 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-165 15.11.2021 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-164 15.11.2021 პროკურატურა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 8
FOI11/21-162 15.11.2021 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-161 15.11.2021 საჯარო სამსახურის ბიურო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-160 15.11.2021 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI10/21-143 25.10.2021 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 8
FOI10/21-142 25.10.2021 საპენსიო სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-141 25.10.2021 ახალგაზრდობის სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 11.11.2021 8
FOI10/21-140 25.10.2021 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 04.11.2021 3
FOI10/21-139 25.10.2021 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-138 25.10.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-137 25.10.2021 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-136 25.10.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11