საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 83 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-099 20.10.2021 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-098 20.10.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 278 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/21-097 20.10.2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-096 20.10.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 11
FOI10/21-001 06.10.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო Covid-19-ით გარდაცვლილთა სტატისტიკა 1 26.10.2021 11
FOI08/21-006 02.08.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო საარქივო მასალის შესახებ ინფორმაცია 6 13.08.2021 7
FOI08/21-005 02.08.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საარქივო მასალის შესახებ ინფორმაცია 6 26.11.2021 80
FOI08/21-002 02.08.2021 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საარქივო მასალის შესახებ ინფორმაცია 7 - გადაცილება 340 დღე პასუხის გარეშე
FOI06/21-023 24.06.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სარეზერვო ფონდიდან სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხის ხარჯების ჩამონათვალი 1 08.06.2021 0 პასუხის გარეშე
FOI06/21-022 24.06.2021 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სარეზერვო ფონდიდან სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხის ხარჯების ჩამონათვალი 1 06.07.2021 8
FOI06/21-020 24.06.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სარეზერვო ფონდიდან სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხის ხარჯების ჩამონათვალი 1 06.07.2021 8
FOI06/21-019 24.06.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სარეზერვო ფონდიდან იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხის ხარჯების ჩამონათვალი 1 - გადაცილება 369 დღე პასუხის გარეშე
FOI06/21-017 24.06.2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ 9 08.07.2021 10
FOI06/21-013 22.06.2021 ფინანსთა სამინისტრო საგარეო კრედიტების შესახებ 2 16.07.2021 18
FOI06/21-009 04.06.2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასუბსიდირებული სასურსათო პროდუქტის შესახებ 2 18.06.2021 10
FOI06/21-007 04.06.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესახებ 1 08.06.2021 2
FOI06/21-004 04.06.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესახებ 3 28.06.2021 16
FOI06/21-002 04.06.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კორონავირუსთან ბრძოლის ფარგლებში გაწეული ხარჯები 8 01.07.2021 19
FOI06/21-001 04.06.2021 ფინანსთა სამინისტრო საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებების ჩამონათვალი 3 23.06.2021 13
FOI05/21-002 13.05.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომენდანტის საათებში გადაადგილების უფლების შესახებ 2 18.05.2021 3