საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-038 09.09.2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 01.10.2020 14
FOI09/20-037 09.09.2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 - გადაცილება 651 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-036 09.09.2020 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 30.09.2020 13
FOI09/20-035 09.09.2020 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.09.2020 10
FOI09/20-034 09.09.2020 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 16.10.2020 24
FOI09/20-033 09.09.2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.11.2020 50
FOI09/20-032 09.09.2020 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 20.10.2020 26
FOI09/20-031 09.09.2020 ონის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 11
FOI09/20-030 09.09.2020 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 13.11.2020 44
FOI09/20-029 09.09.2020 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 29.04.2021 146
FOI09/20-028 09.09.2020 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 24.09.2020 9
FOI09/20-027 09.09.2020 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 16.11.2020 45
FOI09/20-026 09.09.2020 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 - გადაცილება 650 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-025 09.09.2020 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 26.10.2020 33
FOI09/20-024 09.09.2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 20.10.2020 26
FOI09/20-023 09.09.2020 კასპის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 18.11.2020 47
FOI09/20-022 09.09.2020 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 01.10.2020 14
FOI09/20-021 09.09.2020 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.09.2020 10
FOI09/20-020 09.09.2020 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 - გადაცილება 651 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-019 09.09.2020 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.09.2020 10