საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-078 14.09.2020 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 10
FOI09/20-077 14.09.2020 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 05.10.2020 13
FOI09/20-076 14.09.2020 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 28.09.2020 8
FOI09/20-075 14.09.2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 23.09.2020 5
FOI09/20-074 14.09.2020 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 - გადაცილება 603 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-073 14.09.2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 24.09.2020 6
FOI09/20-072 14.09.2020 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 28.09.2020 7
FOI09/20-071 14.09.2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 9
FOI09/20-070 14.09.2020 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 24.09.2020 3
FOI09/20-069 14.09.2020 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 28.09.2020 8
FOI09/20-068 14.09.2020 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 - გადაცილება 603 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-067 14.09.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 11
FOI09/20-066 09.09.2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.09.2020 10
FOI09/20-065 09.09.2020 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 26.10.2020 28
FOI09/20-064 09.09.2020 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 06.10.2020 17
FOI09/20-063 09.09.2020 გორის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 19.10.2020 25
FOI09/20-062 09.09.2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 11
FOI09/20-061 09.09.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 27.11.2020 53
FOI09/20-060 09.09.2020 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.09.2020 10
FOI09/20-059 09.09.2020 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 30.09.2020 13