საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-098 14.09.2020 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 23.09.2020 5
FOI09/20-097 14.09.2020 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 10
FOI09/20-096 14.09.2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 16.10.2020 19
FOI09/20-095 14.09.2020 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 10
FOI09/20-094 14.09.2020 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 22.09.2020 4
FOI09/20-093 14.09.2020 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 25.11.2020 48
FOI09/20-092 14.09.2020 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 24.11.2020 46 პასუხის გარეშე
FOI09/20-091 14.09.2020 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 11
FOI09/20-090 14.09.2020 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 29.09.2020 9
FOI09/20-089 14.09.2020 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 25.09.2020 6
FOI09/20-088 14.09.2020 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 23.09.2020 5
FOI09/20-087 14.09.2020 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 12.10.2020 18
FOI09/20-086 14.09.2020 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.02.2021 84
FOI09/20-085 14.09.2020 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 28.09.2020 8
FOI09/20-084 14.09.2020 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 29.09.2020 8
FOI09/20-083 14.09.2020 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.11.2020 51
FOI09/20-082 14.09.2020 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 24.09.2020 6
FOI09/20-081 14.09.2020 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 19.11.2020 45
FOI09/20-080 14.09.2020 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 27.10.2020 28
FOI09/20-079 14.09.2020 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 10