საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-138 25.09.2020 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 07.10.2020 6
FOI09/20-137 25.09.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 07.10.2020 6
FOI09/20-136 25.09.2020 ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხელოვნური ინტელექტი 7 03.10.2020 3
FOI09/20-135 25.09.2020 კონკურენციის სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 02.10.2020 3
FOI09/20-134 25.09.2020 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 09.10.2020 8
FOI09/20-133 25.09.2020 საჯარო სამსახურის ბიურო ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI09/20-132 25.09.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხელოვნური ინტელექტი 6 - გადაცილება 588 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-131 21.09.2020 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ქუჩების სახელწოდებები 1 - გადაცილება 593 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-130 21.09.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ქუჩების სახელწოდებები 1 - გადაცილება 592 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-129 14.09.2020 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 21.09.2020 3
FOI09/20-128 14.09.2020 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 24.09.2020 6
FOI09/20-127 14.09.2020 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 23.09.2020 5
FOI09/20-126 14.09.2020 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 21.09.2020 3
FOI09/20-125 14.09.2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 11
FOI09/20-124 14.09.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 16.11.2020 41
FOI09/20-123 14.09.2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 29.09.2020 9
FOI09/20-122 14.09.2020 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 23.09.2020 5
FOI09/20-121 14.09.2020 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 06.10.2020 14
FOI09/20-120 14.09.2020 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 22.09.2020 4
FOI09/20-119 14.09.2020 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 10