საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-160 25.09.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 15.10.2020 11
FOI09/20-159 25.09.2020 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 12
FOI09/20-158 25.09.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 11
FOI09/20-157 25.09.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 06.11.2020 27
FOI09/20-156 25.09.2020 შემოსავლების სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 24.12.2020 60
FOI09/20-154 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 06.10.2020 5
FOI09/20-152 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-151 25.09.2020 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 12
FOI09/20-150 25.09.2020 შსს მომსახურების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-149 25.09.2020 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-148 25.09.2020 სასაზღვრო პოლიცია ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-147 25.09.2020 იუსტიციის სახლი ხელოვნური ინტელექტი 7 09.12.2020 49
FOI09/20-146 25.09.2020 ციფრული მმართველობის სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 10.12.2020 49
FOI09/20-145 25.09.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 26.11.2020 40
FOI09/20-144 25.09.2020 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 09.12.2020 49
FOI09/20-143 25.09.2020 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 02.02.2021 76
FOI09/20-142 25.09.2020 კომუნიკაციების კომისია ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI09/20-141 25.09.2020 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ხელოვნური ინტელექტი 7 07.10.2020 6
FOI09/20-140 25.09.2020 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 08.10.2020 7
FOI09/20-139 25.09.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი ხელოვნური ინტელექტი 7 13.10.2020 10