საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI03/21-033 23.03.2021 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 06.04.2021 7
FOI03/21-032 23.03.2021 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 20.04.2021 16
FOI03/21-031 23.03.2021 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 12.04.2021 11
FOI03/21-030 23.03.2021 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 30.03.2021 3
FOI03/21-029 23.03.2021 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 9
FOI03/21-028 23.03.2021 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 06.04.2021 8
FOI03/21-024 23.03.2021 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 05.04.2021 6
FOI03/21-023 23.03.2021 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 14.04.2021 13
FOI03/21-022 23.03.2021 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 02.04.2021 6
FOI03/21-021 23.03.2021 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 31.03.2021 4
FOI03/21-020 23.03.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 06.04.2021 8
FOI03/21-019 23.03.2021 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 12.04.2021 11
FOI03/21-018 23.03.2021 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 30.03.2021 3
FOI03/21-017 23.03.2021 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 19.04.2021 8
FOI03/21-016 23.03.2021 განათლების საერთაშორისო ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 31.03.2021 3
FOI03/21-015 23.03.2021 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 13.04.2021 12
FOI03/21-014 23.03.2021 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 12
FOI03/21-001 11.03.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში /კოლეჯებში ჩარიცხული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები 3 29.03.2021 11
FOI02/21-023 12.02.2021 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო საჩხერის ცხელების ცენტრის საქმიანობის შესახებ 4 - გადაცილება 471 დღე პასუხის გარეშე
FOI01/21-006 20.01.2021 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით 5 05.02.2021 10
პირველი 1 7 8 9 10 11 12 ბოლო შემდეგი