საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-203 28.09.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 12 08.10.2020 5
FOI09/20-199 28.09.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 8 08.10.2020 7
FOI09/20-197 28.09.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 7 08.10.2020 7
FOI09/20-196 28.09.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 8 09.10.2020 8
FOI09/20-195 28.09.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 8 09.10.2020 8
FOI09/20-194 25.09.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 09.10.2020 8
FOI09/20-193 25.09.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 08.10.2020 7
FOI09/20-192 25.09.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 09.10.2020 8
FOI09/20-191 25.09.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 08.10.2020 7
FOI09/20-189 25.09.2020 უზენაესი სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 - გადაცილება 594 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-188 25.09.2020 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური კერძო დაზღვევის პოლისები 4 30.09.2020 2
FOI09/20-187 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 05.10.2020 5
FOI09/20-186 25.09.2020 შემოსავლების სამსახური კორონავირუსის შეზღუდვების დარღვევების შესახებ (გადაიგზავნა) 1 21.10.2020 16
FOI09/20-186 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 21.10.2020 16
FOI09/20-185 25.09.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 13.10.2020 11
FOI09/20-184 25.09.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 30.09.2020 2
FOI09/20-183 25.09.2020 პროკურატურა მიმდინარე საქმეების სტატისტიკა 1 20.10.2020 15
FOI09/20-182 25.09.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო დისტანციური სწავლების სამზადისი 1 15.10.2020 10
FOI09/20-181 25.09.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 1 13.10.2020 11
FOI09/20-180 25.09.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 1 - გადაცილება 595 დღე პასუხის გარეშე