საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 28 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-166 26.10.2020 უზენაესი სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 06.11.2020 7
FOI10/20-165 26.10.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 03.11.2020 4
FOI10/20-164 26.10.2020 თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 06.11.2020 7
FOI10/20-163 26.10.2020 ზუგდიდის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 - გადაცილება 223 დღე
FOI10/20-162 26.10.2020 ფოთის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 04.11.2020 5
FOI10/20-161 26.10.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 03.11.2020 4
FOI10/20-160 26.10.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 05.11.2020 6
FOI10/20-159 26.10.2020 ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 06.11.2020 7
FOI10/20-158 26.10.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 02.11.2020 3
FOI09/20-206 28.09.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 14 13.10.2020 8
FOI09/20-205 28.09.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 14 09.10.2020 6
FOI09/20-203 28.09.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 12 08.10.2020 5
FOI09/20-199 28.09.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 8 08.10.2020 7
FOI09/20-197 28.09.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 7 08.10.2020 7
FOI09/20-196 28.09.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 8 09.10.2020 8
FOI09/20-195 28.09.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 8 09.10.2020 8
FOI09/20-194 25.09.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 09.10.2020 8
FOI09/20-193 25.09.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 08.10.2020 7
FOI09/20-192 25.09.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 09.10.2020 8
FOI09/20-191 25.09.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 4 08.10.2020 7
პირველი წინა 1 2 ბოლო